Sigurnost

 

Prozori i vrata najslabije tačke Vašeg doma

Da li znate da 80% provala u stan su preko prozora i balkonskih vrata?
DUAL-PVC ugrađuje u svaki prozor sigurnosne prihvatnike (RC1), što onemogućava otežano podizanje krila (polugama, šrafcigerom, odvijači, moment ključ...)

Sigurnost

Da li znate da većina provalnika, ako ne uspe da uđe nakon 2 minuta u objekat, odlaze i traže svoju "sreću" na nekom drugom mestu? Sa DUAL-PVC RC1 i RC2 sigurnosnom varijantom, Vaš dom će biti bezbedan!

Sigurnost počinje sa izborom pogonskog mehanizma

Osnovna sigurnost                                                                      Standardna ili DUAL-PVC sigurnost

2

Izbor sigurnosnih prihvatnika sa tuljcima.
Tuljci na okovu su u obliku „pečurke“ jer takva geometrija onemogućava razdvajanje krila od štoka pri velikim pritiscima na prozor.
Prihvatnike delimo na: E, P, V

7601P  7602E  7603V

Prihvatnici su pričvršćeni za ojačanje u PVC profili.
Stepen zaštite zavisi od pristupačnosti prozora.
Prozori i vrata u prizemlju su najdostupniji i oni treba da imaju najviši stepen zaštite.
Prema standardu DIN EN 1627 – 1630:2011-09 izvršena je klasifikacija protivprovalne zaštite.

Standardni okov:

1) U standardnom izvođenju DUAL-PVC ima sigurnosne prihvatnike u donjem i gornjem delu prozora i vrata.

2) Klasifikacija okova: RC1 – Odnosi se na upotrebu fizičke sile i primena seta alata A1, vreme određeno za testiranje izdržljivosti je 3minuta (pri tome je neophodno da okov pruži protivprovalnu otpornost primenom fizičke sile u kombinaciji sa setom alata).

3) Klasifikacija okova: RC2 – Odnosi se na upotrebu fizičke sile i primena seta alata A2, vreme određeno za testiranje izdržljivosti je 3minuta (pri tome je neophodno da okov pruži protivprovalnu otpornost primenom fizičke sile u kombinaciji sa setom alata).

4

Radno vreme


Smederevo Mapa
E-mail
Mapa
Kontakt

Radno vreme Centrale je svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Naši saloni


Naši saloni su Vam na raspolaganju svakog dana osim nedelje od 8 do 16 časova.