Skriveno krilo

Skriveno krilo odnosi se na primenu sistema profila iz serije Softline 70AD u kombinaciji prema izboru sa ukrasnim aluminijumskim panelima iz programa: Elite, Elite + i Simple. Pri tome je neophodno usaglasiti VEKA paletu boja sa izabranom bojom ukrasnog panela u aluminijumu.

Prema serije VEKA Softline 70AD se odnosi na primenu profila za izradu skrivenog krila:
Štok: 101215 – spoljna mera 100 mm, unutrašnja mera 79 mm, pocinkovano kutijasto čelično ojačanje debljine 1,5 mm, dimenzija 30 x 30 mm u obe komore profila (duplo kutijasto ojačanje).
Krilo: 103232 – spoljna mera 105 mm, unutrašnja mera 84 mm, pocinkovano kutijasto čelično ojačanje debljine 3 mm, debljine 45 x 65 mm. Dodatno učvršćenje u uglovima profila PHI spojnicama. Prilikom izrade udnosno u proizvodnji aluminijumska ploča ukrasnog panela se lepi za krilo i time se dobija efekat skrivenog krila. Efekat skrivenog krila se, u stvari, odnosi na ravnomernu površinu ploče ukrasnog panela koja je integrisana na celokupnoj površini krila (ne vide se uglovi profila) i time se pospešuje vizuelni efekat.

Prilikom definicije skrivenog krila, predlog je da se uzmu u obzir i dodatni elementi koji pospešuju čitav izgled Vaših ulaznih vrata:

  • Dodatni dekori prema datim polažajima koji zavise od izabranog modela. Mogu biti u bojama: RAL, Zebrano light, Zebrano Dark i Karbon.
  • Intarzije su od inoksa i predstavljaju dodatnu dekoraciju na panelu, odnosno lajsne kutijastog oblika (dimenzija 4 mm, 15 mm ili 20 mm).
  • Swarovski detalji se rade prema željama kupca (skica) ili prema ponudi artikal 2420 i 2483.
  • LED diode se postavljaju u takozvanoj “T” prečki (set obuhvata par dioda (dva komada) + kabal + adapter. Dostupne su kockastog oblika (46 x 46 x 7) ili okruglog oblika (Ø 45 x 7).
  • Rukohvati su od poliranog ili češljanog inoksa. Kockastog ili okruglog oblika, dimenzija od oko 500 mm do 1900 mm. Tip ugradnje rukohvata može biti prema izboru: jednostrani, obostrani i jednostrani / skriveni.
  • Rozetne su od poliranog ili češljanog inoksa. U ponudi su tri oblika: oble, pravougaone ili kockaste.
  • Zaštita za panel je od poliranog ili češljanog inoksa i, zavisno od modela, u širini od 100 mm ili 50 mm. Preporučuje se da se postavlja kod skrivenog krila.
  • Kućni brojevi su od poliranog inoksa i upušteni su u panelu, debljine 1 mm, u visini od 90 mm ili 100 mm.
  • Špijunka / Digitalna špijunka