Provetravanje

Cveće u stanu, kuvanje, pranje ili tuširanje utiču na povećanje vlažnosti vazduha, što zahteva odgovarajuću regulaciju (pomoću kratkotrajnog provetravanja).
Za dobru, zdravu klimu u stanu potrebna je relativna vlažnost vazduha od 35% do 50%.
Vazduh može absorbovati samo jednu određenu količinu vlažnosti koja se označava kao zasićavajuća količina. Na absorpciju vlage od strane vazduha utiče temperatura vazduha. Vazduh temperature 20°C može da absorbuje do 18g/m vlage. Ako se absorbuje 18g/m, dostiže se zasićavajuca količina. Ako temperatura u prostoriji spadne na 10°С, onda zasićavajuca količina iznosi 9g/m.
Pri prekoračivanju zasićavajuce količine dolazi do kondenzacije vode (izazvano povećanjem vlažnosti vazduha ili padom temperature).
Ako se na hladnim zidnim površinama i1i u uglovima sa slabim kretanjem vazduha tačka kondenzacije pređe, dolazi do stvaranja kondenzacijske vlage. Tačka kondenzacije je tačka kod koje vlaga u vazduhu u obliku gasa prelazi u čvrsti oblik i vidno se akumulira kao kondenzacijska vlaga u vidu kapljica.

Na ovu tačku kondenzacije utiču sledeći faktori:
1. spoljašnja temperatura
2. toplotna izolacija rama i stakla
3. temperatura u prostoriji
4. relativna vlažnost vazduha u prostoriji

Treba obratiti pažnju da je temperatura zidnih površina znatno niža od temperature vazduha.

Površinska temperatura za različite tipove stakla pri temperaturi prostorije od 20°С i spoljašnjoj temperaturi od 0°C:
1. obično staklo oko 5°С
2. izolaciono staklo oko 11 °С
3. termopansko staklo oko 16°С

Iz ovog izlaganja možemo zaključiti da može doći do kondenzacije na osnovu različitih uslova.

Duco – Prirodna ventilacija

Duco prozorski ventilacioni sistemi se brinu za prirodan dovod svežeg vazduha preko zida u suvim prostorijama (prostorijama za život i rad). Za razliku od otvorenih prozora, ovi sistemi su bezbedni protiv obijanja, kiše i insekata. U kombinaciji sa mehaničkim odvodom zagađenog vazduha preko “vlažnih” prostorija (kuhinja, kupatilo,…) ovi sistemi se brinu za jednu zdravu i prijatnu unutrašnju klimu. U zavisnosti od tipa, mogu se staviti na staklo, prozor ili između prečki stolarije, na svaki tip prozora (PVC, aluminijum, drvo, …) i predviđeni su sa Otvorom za Dovod vazduha na Podešavanje (ODP).
Preporučljiva visina je od minimalno 180cm iznad poda.

Samopodešavajuća ventilacija = Dobit energije sa zadržavanjem prirodne ventilacije

Ventiliranje na ekonomičan način sa prirodnom ventilacijom.
Ravnomerna količina ventilacije – kontrolisana ventilacija = ekonomičnost energije.
Mala šansa za stvaranje plesni: ovo nije samo estetski problem, nego je i veoma loše za zdravje zgrada. Pored toga je i uzrok alergijskih oboljenja kod čoveka.
Bolji kvalitet vazduha u prostorijama.
Dovoljan dovod svežeg vazduha za korisnike prostorija i aparate koji troše energiju.
Prirodan dovod svežeg vazduha, bez motora sa svojom bukom i potrošnjom energije.
Jednostavan prozorski ventilacioni sistem = jednostavno montiranje.
Bez troškova održavanja.
Profili se lako čiste.
Bez promaje – korisnici ne osećaju potrebu da zatvore ventilacioni profil.
Niska investicija : nepotrebno je ventilirati sa WTW-sistemom (specijalni ventilacioni kanali).
Veoma važno – nikada više kondenz na staklu.

Duco ventilacioni profili garantuju istovredan kvalitet vazduha, kao i ekonomičnost energije. Struja vazduha se dovodi na prirodan način uz pomoć poklopca za podešavanje sa jedne strane i samopodešavajućeg poklopca sa druge strane. Samopodešavajući poklopac radi mehanički i brine se da količina ventilacije ostane ista pri promeni jačine vetra, što znači da je regulisanje količine vazduha nezavisno od jačine vetra.

DucoPlus 60

Termički izolovan ventilacioni profil sa klapnom, spoljni profil sa “soft-line” dizajnom, za primenu na drvene, aluminijumske i PVC prozore. Unutrašnja rešetka služi takođe i protiv insekata. Savršena otpornost na vodu i vetar i potpuni termički most su osigurani visećom PVC klapnom sa duplim zidom, koji je produžen sa mekim jezičkom. Upotreba se reguliše sa polugom, kanapom ili šipkom bez vidljive promene položaja.