RAL montaža

Građevinske greške napravljene tokom montaže prozora uzrokuju stvaranje mostova koji propuštaju tolotu, čiji je efekat hlađenje i vlaženje zidova oko prozora i pojava sloja buđi.
Ispravno zaptivanje prozora sastoji se od primene zvučne i toplotne izolacije u vidu Soudal poliuretanske pene koja se zaštićuje specijalnim trakama sa spoljne i unutrašnje strane zgrade.

Pravilno zaptivanje prozora

SWS unutrašnja univerzalna prozorska traka nepropustljiva na paru štiti izolacioni sloj od prodiranja vlage u prostoriju.
SWS spoljna univerzalna prozorska traka nepropustljiva na paru štiti izolacioni sloj od uticaja kiše, snega, UV zraka i istovremeno omogućuje difuziju pare koja može da prodre u izolacioni sloj.