Sistem Zapferband

DUAL-PVC je u okviru VEKA štanda na Sajmu građevinarstva u Beogradu predstavio sve traženiji sistem u zemljama Evropske unije, takozvani trokrilni prozor bez fiksne prečke. Radi se o inovaciji koja je proizišla iz zahteva švajcarskog tržišta: što manje profila – što više stakla. Kombinacija ROTO NT okova koje čine dve pokretne šine po kojima se srednje krilo klizi i zamena tzv. T prečke štulp prečkom, koja se sistemom hladnog vara montira sa obe strane srednjeg krila, omogućeno je da se inovacija ne primeni samo na trokrilni prozor, već svuda gde se prvobitno postavljala tzv. T prečka (četvorokrilni, petokrilni… ). Razlika u odnosu na standardni sistem kombinacije profila je oko 70 mm više svetlosne površine po širini. Sistemom VEKA Softline 70MD, koji ima veću raspoloživost, kako krila, tako i štokova, uz mogućnost da se na jednom prozoru nalaze različiti štokovi (različite spoljne mere profila), može se dobiti još više svetlosti, odnosno veći procenat svetle povrišine u odnosu na PVC profil. Karakteristika ovakovog sistema je što je profil krila 103296 sa ojačanjem od 2 mm i sistem treće gume na krilu čini PVC nosač (unutrašnjom geometrijom definisano od krila ka štoku). Navedeni sistem je poznatiji kao sistem „Zapferband“ i najčešće je u kombinaciji sa skrivenim šarkama u štoku (skriven okov) i sigurnosnim sistemom u klasi protivprovalne zaštite RC2.

Sistem renovacije

Takođe, na Sajmu građevinarstva je predstavljen profil iz serije profila Softline 70MD za renovaciju. Sistem renovacije se primenjuje u situacijama kada se ne želi narušiti spoljni izgled fasade. Demontažom starog krila i šarki na štoku montira se prema sistemu izabrani štok za renovaciju tzv. ekspandirajućom trakom, koja pripada sistemu RAL montaže. Navedeni sistem je dosta primenljiv jer ne zahteva prethodnu demontažu stare stolarije, a nema potrebe ni za obradom špaletne. Spoljna strana profila za renovaciju ima mogućnost da se ugaonim profilima zatvori. Navedeni sistem nema ograničenja kada su u pitanju dekor boje, pa se može izvršiti kombinacija profila u boji sa spoljnim i unutrašnjim izgledom fasade. Sistem u potpunosti podržava ugradnju sa VEKA profilima koji se koriste za prag.

SENSO ručica

Najčešće prezentovan artikal – ručica SENSO – privukla je pažnju većem broju posetilaca. Reč je o ručici koja vas upozorava kada treba otvoriti prozor ili kada vam dolaze „nepozvani gosti”. Ručica je izrađena u inox mat varijanti i ima dvojaku funkciju: funkciju alarma u slučaju pokušaja provale i funkciju merenja relativne vlage u prostoriji. Preko dve bočne LED lampice funkcija klimatske kontrole pokazuje korisniku prekoračenje relativne vlage u vazduhu preko 50% (55% ili 60%), te je potrebno provetriti sobu da bi se sprečila kondenzacija. Takođe, prozorska ručica SENSO inox je rešenje za efikasno provetravanje sobe kako bi se sprečila pojava buđi u objektu, te ne prepušta ocenu vlažnosti u prostoru slobodnoj proceni korisnika. Dovoljno je pre postavljanja komercijalne baterije ½ AA definisati koja je kritična tačka vlažnosti (ručica se postavlja u odgovarajući položaj) kako bi Vas LED lampica upozorila o neophodnosti otvaranja prozora. Kada je u pitanju funkcija alarma, dovoljno je da se ručica postavi u zatvoreni položaj. Svaka vibracija koja može da znači pokušaj provale pokreće signalni zvuk jačine do 115 db(A), koji se emituje kroz otvor u sredini kućišta.

Zvučna izolacija

Na samom štandu u neformalnim razgovorima najviše se govorilo o značaju zvučne izolacije i kako je pravilno primeniti, a takođe i o novim sistemima ventilacije. PVC stolarija je samo deo rešenja zvučne izolacije i u mnogome zavisi od izolovanosti spoljnog zida i obrade špaletne, a takođe i od pravilno izabrane pur pene. Na kraju sajamskog druženja smo došli do zaključka da je najčešća greška u zvučnoj izolaciji primena neadekvatne folije za zvučnu izolaciju. Često se za zvučnu izolaciju primenjuje PVB folija, koja je u stvari usmerena ka tome da spreči rasipanje stakla nakon pucanja, i veoma malo se govori od PVB SR foliji, koja se koristi prilikom izrade termopaketa za zvučnu izolaciju (prilikom laminacije stakla). Takođe treba napomenuti da troslojno staklo ne znači, kao što je slučaj kod termičke izolacije, duplo bolju zvučnu izolaciju. Sa aspekta ugradnje je prvenstveno prezentovana pur pena za RAL montažu, koja ima značajno bolje mogućnosti termičke i zvučne zaštite u odnosu na standardnu pur penu.

Provetravanje

Značaj dodatne ventilacije radi sprečavanja eventualne zasićenosti vazduha je prvenstveno usmeren na sistem mikroprovetravanja, što je sastavni deo standardnih sistema PVC stolarije DUAL-PVC. Postavljanjem ručice u međupoložaj između otvorenog i položaja za kipovanje (položaj ručice pod uglom od 45°) krilo se postavlja u odmakut položaj od štoka i time pospešuje svakodnevnu razmenu vazduha.

Dosta tema je pokrenuto, pa su razgovori nakon završetka Sajma građevinarstva nastavljeni širom Srbije u izložbenim salonima kompanije DUAL-PVC. Posetite nas.