Ko danas štedi energiju, investira u budućnost

Ušteda energije je danas značajnija nego ikada ranije, posebno investitorima i vlasnicima nekretnina. Kako zbog klimatskih promena, tako i zbog konstantnog porasta cena struje, nafte i gasa, ušteda energije je i ekonomski i ekološki neophodna. Posebno ako uzmemo u obzir da se u jednom privatnom stambenom objektu više od 75 % ukupne energije utroši na grejanje i hlađenje. Prema Zakonu o uštedi energije (EnEv) energetski efikasna gradnja i renovacija su obavezni. Pritom se odredbe Zakona o uštedi energije (EnEv) koje se odnose na građevinske elemente i objekte konstatno pooštravaju. VEKA sistemi profila poseduju vrhunska izolaciona svojstva i ispunjavaju i najstrože zakonske odredbe.
Energetski pasoš za objekte: ovaj dokument sadrži informacije o energetskim osobinama objekta kao i napomene o eventualnim renovacijama. Posedovanje ovog pasoša je obavezno prilikom iznajmljivanja ili prodaje nekretnine. Energetska efikasnost nekog objekta se značajno povećava ugradnjom novih visoko kvalitetnih prozora, i to se dokumentuje u pasošu.
Energetski efikasni objekti čuvaju, kako životnu okolinu, tako i Vaš novac. Kao prvu meru štednje stručnjaci predlažu zamenu starih prozora, koji su najčešće najslabija energetska tačka jedne nekretnine.

Ko želi da smanji troškove grejanja i hlađenja, mora da koristi nove tehnologije prozora

Prozori igraju najbitniju ulogu u optimizaciji energetskog bilansa jedne nekretnine, jer na otprilike 10 % omotača objekta pokrivenih prozorima se u osnovi gubi skoro 45 % energije (vidi grafikon). Ovo važi i za prozore koji su ugrađeni pre svega petnaestak godina, pošto je izolaciona tehnologija u poslednje dve decenije postigla ogromne napretke.
Moderni PVC prozori od energetski efikasnih VEKA profila su idealno rešenje za uštedu energije u Vašem domu: vidno smanjeni troškovi grejanja i hlađenja znatno doprinose Vašem budžetu. Tako, na primer, investicioni troškovi postavljanja novog sistema za grejanje nakon zamene prozora postaju znatno manji, pošto je sistem na osnovu poboljšane izolacije prema dimenzijama znatno manji.