HOPPE Secustik® prozorska ručica sa sigurnosnim sistemom koji možete da čujete

Secustik® prozorske ručice sadrže patentirani uređaj za blokiranje, koji obezbeđuje integrisanu zaštitu. Ovo pomaže da se spreči nezakonito pomeranje okova na prozoru sa spoljašnje strane pomoću elementa za povezivanje koji se ponaša kao jedna vrsta mehaničke diode. Ovo omogućava normalnu upotrebu prozorske ručice sa unutrašnje strane, ali blokira ručicu ako neko pokuša da je obrne sa spoljašnje strane ili ako pokuša preko okova sa spoljašne strane da nasilno otvori prozor. Na ovaj način ručice odgovaraju zahtevima standarda AhS RAL-RG 607/13.
Kada se ručica okrene za 180 stepeni iz pozicije za zatvaranje do pozicije za naginjanje (kipovanje), uređaj za blokiranje proizvodi niz klikova – potvrda ugrađene zaštite koju možete da čujete.

Kako nastaju tipični Secustik® klikovi?

Kada se prozorska ručica okreće, sigurnosni klipovi, koji su pod dejstvom opruga (1), klikću kada se kreću preko specijalnih žljebova (2) u kućištu, ukazujući na ugrađenu zaštitu. Dok se ručica okreće, sigurnosni klipovi (1) prenose se pomoću elementa za povezivanje (3) u pojedinačne žljebove (2), proizvodeći zvuk.

Pri pokušaju provale, sigurnosni klipovi (1) ulaze u specijalne žljebove (2) u kućištu pomoću drugog elementa za povezivanje (3). U ovoj poziciji sigurnosni klipovi (1) efikasno sprečavaju okretanje ručice na prozoru sa spoljašnje strane. Prozorska ručica je blokirana i sprečava pokušaj provale.