TGI-Spacer M toplotno-izolacioni distancer “Topao ram”

Toplotna izolacija jednog prozora određuje se dobijanjem najmanje moguće vrednosti koeficijenta prenosa toplote na površini celog prozora (Uw). Taj koeficijent određuje se na osnovu formule prema karakteristikama tri najvažnije komponente prozora:

Uf – Koeficijent prenose toplote profila/okvira (W/m2K) – PVC profili
Ug – Koeficijent prenosa toplote prozorskih kompleta (W/m2K) – Prozorski termopaket
Psi – vrednost: Koeficijent linearnog prenosa toplote preko kontaktne površine između distancionih ramova i stakla prozorskih termopaketa (W/m2K) – Distanceri

Drugim rečima, osim uobičajenog pitanja za prodavce stolarije: „Sa koliko komora je PVC profil?“, kupce obavezno treba interesovati karakteristike termopaketa prozorskih stakala – kakvog su kvaliteta staklo i korišćeni distanceri.

Pri niskim temperaturama na prozoru, tačnije, na ivicama termopaketa prozorskih stakala, pojavljuje se kondenzacija. Pri upotrebi TGI-Spacer M rizik od stvaranja vlage značajno se smanjuje u poređenju sa prozorima u koje je ugrađen aluminijumski distancer.
Kada je spoljašnja temperatura niža od -1°C oko površine spajanja, između distancera i PVC rama počinje da se stvara kondenzacija. Ukoliko koristite TGI-Spacer M, kondenzacija se pojavljuje tek kada se spoljna temperatura spusti ispod -12°C.
Boljom izolacijom smanjuju se troškovi grejanja/hlađenja. Termički poboljšani distancioni ram TGI-Spacer M ističe se optimizovanom otpornošću na prenos toplote.
Koeficijent prenosa toplote (Uw) je bar 0,15-0,30 (W/m2K) niži od konvencionalnih aluminijumskih distancionih ramova, što omogućava značajnu uštedu. Dokazano je da smanjenje Uw vrednosti na svakih 0,10 (W/m2K) uštedi 1,2 l mazuta po m2 godišnje, tako da se za stan od 85 m2 uštedi skoro 100 l godišnje!