Pitanja

 
Šta je PVC?Šta je koeficijent propuštanja toplote?
Pločice za ustakljivanjeKlase protivprovalne zaštite
Šrafovska robaZašto je bitno provetravanje?
 

Odgovori

Šta je PVC?

Proces dobijanja PVC-a

Polivinil-hlorid spada u najstarije veštačke materijale. On se danas, pored polietilena (PE), polipropilena (PP) i polistirola (PS), ubraja u standardne veštačke materijale. Za razliku od drugih pomenutih veštačkih materijala, on se ne sastoji samo od ugljenika i vodonika, već od ugljenika, vodonika i hlora.
Mešanjem sa različitim aditivima koji poboljšavaju određene osobine materijala može se ostvariti neobično širok spektar osobina. Najznačajnija je mogućnost mešanja sa omekšivačima, što dovodi do grube podele na tvrdi PVC (oko 2/3 količine i meki PVC (1/3).
Tipični proizvodi od PVC-a su: profili za prozore, cevi, vrata i roletne, podne obloge, krovne folije, izolacije na kablovima, cirade na kamionima (po pravilu materijal od poliestera sa oblogom od mekog PVC-a), zaštita poda na vozilima, veštačka koža, ploče, proizvodi medicinske tehnike kao što su plastične kese za krv i creva za infuziju, zavese u tuš-kabinama, ivice na nameštaju.
Za prozorske profile upotrebljava se materijal visoke otpornosti na udar koji po pravilu ne sadrži omekšivače. Pomoću odgovarajućeg recepta mogu se podesiti osobine koje se zahtevaju od prozorskih profila:

 • Velika mehanička čvrstoća
 • Otpornost na udar, neosetljivost na urez
 • Upotrebljivost u temperaturnom rasponu od -30°C do +70°C
 • Visoka otpornost na habanje
 • Teško zapaljiv i sam se gasi kada je van plamena
 • Dobra otpornost na hemikalije i vremenske uslove
 • Dobro se vari
 • Fiziološki siguran
 • Postojanost dimenzija usled malog skupljanja

Osnovu za sirovi PVC čine nafta i so. Od nafte se dobije etilen, a od soli hlor. U reakciji etilena i hlora preko međufaze dobija se vinil-hlorid (u vidu gasa), od koga polimerizacijom nastaje polivinil-hlorid. Proizvod se dobija u vidu belog, fino zrnastog praška. Radi povećanja otpornosti na udar, PVC za prozorske profile ne proizvodi se u čistoj formi, već kao kopolimer u kombinaciji PVC/akrilestar.
Sirovi PVC prerađuje se u kompaund, mešavinu spremnu za upotrebu u vidu praška ili granulata od bazične materije i ograničenog broja aditiva. Sirovine se odmeravaju u potpuno automatizovanim uređajima za mešanje (kombinacije od mešalica sa zagrevanjem i mešalica sa hlađenjem). Rezultat je takođe fini zrnasti prašak. Kao aditivi koriste se:

 • Titan-dioksid kao beli pigment
 • Kreda (kalcijum-karbonat) kao punilo i za povećanje krutosti i otpornosti na toplotu
 • Stabilizatori koji sprečavaju termička oštećenja u toku obrade i u upotrebi, kao i oksidaciju i razgradnju usled uticaja vremenskih prilika, naročito UV zračenja. Oni su na taj način merodavni za otpornost proizvoda na starenje. Stabilizatori su uglavnom anorganske i organske soli metala: olovo, cink, kalcijum, barijum i/ili kalaj.
 • Sredstva za podmazivanje koja, u cilju obrade, smanjuju viskozitet mase za kalupovanje ili deluju kao mazivo između rastopine i metalnih zidova mašina, alata i kalibra.
 • Tečna pomoćna sredstva koja poboljšavaju tečna svojstva mase tokom termoplastične deformacije.
 • Sredstva za bojenje kao što su čađ i organska bojila

Liferanti sirovog PVC-a i aditiva su poznate firme hemijske industrije. Kod obrade smeše PVC-a estruzijom materijal se transportuje kroz spiralni kanal ekstrudera, topi se, plastificira pomoću pritiska, homogenizuje i presuje kroz alat koji daje oblik. Kod kalibracije, koja se potom vrši, oblikovani profil se hladi i održava mu se oblik.
PVC se kao materijal za prozorske profile probio na tržište krajem 60-tih godina zbog svojih dobrih svojstava. Drugi veštački materijali su u pojedinim svojstvima jednaki, ili čak bolji do PVC-a, ali PVC je po ukupnom broju dobrih svojstava ostao nedostižan.

Koeficijent propuštanja toplote VEKA Softline 70MD

Dvoslojni termopaket:
4mm CG Solar_20 Arg_ 4mm Clear float

Aluminijumski distanceri

Troslojni termopaket:
4mm CG Solar 14 Arg_4mm Clear float_14 Arg 4mm CG Premium
PVC distanceri: Chromatech Ultra

Koeficijent propuštanja toplote

Koeficijent prolaza toplote U još uvek je središnja fizička karakteristika za određivanje vrednosti toplotnih gubitaka kroz neki građevinski element. Koeficijent predstavlja količinu toplotne energije koja se u određenom vremenu i uz razliku temperature 1 K (između spoljne i unutrašnje površine) gubi kroz površinu veličine 1 m2. Što niža je U-vrednost, to je bolja sposobnost toplotne izolacije. Fizička jedinica za merenje U-vrednosti je W/m2K. Vrednost se određuje pomoću proračuna prema standardu EN 673 ili merenjem prema standardu EN 674.
ψ-vrednost
Linearni koeficijent prolaza toplote ψ karakteriše toplotne mostove za pojedine delove građevinskog elementa. Nakon određivanja standarda EN ISO 10077 pri određivanju vrednosti koeficijenta toplote kroz prozor (Uw) mora se uzeti u obzir i vrednost linearnog koeficijenta ψ. Za prozore, toplotne mostove definišu uticaji prozorskog krila, izolacionog stakla i njegovog distancera.

Sposobnost bolje toplotne izolacije za profil Softline 70MD zavisi od termičke vrednosti i distancer lajsne termopaketa (stakla).
Termička vrednost termopaketa:
Dvoslojni termopaket: 1,1 W/m2K
Troslojni termopaket: 0,6 W/m2K
Termička vrednost distancer lajsne:
Aluminijumski distancer: 0,06 W/m2K
PVC distancer (Chromatech Ultra): 0,03 W/m2K

Primer za izračunavanje Uw-vrednosti prema EN ISO 10077:
Ag = Površina stakla
Af = Površina okvira
I = Vidljivi opseg stakla [cm]
ψ = Termička vrednost distancer lajsne

Uw =
UgAg + UfAf + ψI
Aw

Pločice za ustakljivanje

Ovim tekstom ukazujemo na značaj pločica na ustakljivanje i kakvih karakteristike treba da bude materijala od koga je proizveden. Prvobitno materijal ne može da bude od recikliranih materijala. Automatski takvi materijali imaju manju izdržljivost na pritisak i brži proces habanja. Pločice predstavljaju zadnji niz u lancu međusobno povezanih materijala od kojih zavisi izdržljivost čitave konstrukcije a prevashodno od težine stakla, pri tome je bitna i definisana dimenzija i konstrukcije pločice. Pločice ne smeju da prouzrukuju osipanje mase koje zatvara termopaket. Takođe pločice ne smeju da menjaju svoja svojstva usled uticaja vlažnosti vazduha ili uticaja drugih materijala. Prema tome bitno je da pločica bude neutralna u odnosu na materijale sa kojima je u vezi i u odnosu na sredinu u kojoj se nalazi stolarija. Pločice moraju imati i karakteristiku povećane otpornosti na UV zračenje i na uticaje vremenskih uslova.

Testiranje kompatabilnosti pločice za stakljenje:
Primenjene pločice u stolariji moraju biti sa sertifikatom. Prilikom testiranja pločice uzima se u obzir i međusobna reakcija pločice sa masom za zaptivanje termopaketa. Ukoliko dolazi do međusobne reakcije pločica se integriše u zaptivnu masu termopaketa. Test se realizuje tako što se međusobno pod pritiskom postavlja pločica sa masom termopaketa i prati da li dolazi do međusobne reakcije. Ukoliko dolazi do reagovanja pločice na vezivni materijal termopaketa, vremenom pločica počinje da se troše (dolazi do omekšavanja materijala od koga je napravljena) , gubi na svojoj dimenziji i u potpunosti se integrišu. Nakon provere, na većini reklamacija ustanovljeno je, da najčešči uzrok reakcija pločica kako osnovnih tako i podloška (različitih debljina) na zaptivnu masu termopaketa. Dolazi do pada stakla, ponovnog kajlovanja ili zamagljenje stakla jer se stvorio otvor kod pločice koja se integrisala sa zaptivnom masom, pa sestaklo mora zameniti. Uticaj pločica za stakljenje može se uvideti ukoliko nije ravna površina na koju staklo ili podloška naleže, jer vremenom takvo staklo je neophodno ponovo kajlovati.

Pločice se testiraju 5 nedelja na temperaturi od 70°C. Uzorak je opterećen sa 5kg tereta.

1 2

Primer negativnog testa:

Nakon 5 nedelja možemo primetiti da se materijal za pločicu u potpunosti integrisao sa zaptivnom masom za termopaket.
3
Izgled sertifikovanih pločica koje koristi Dual-PVC

4

Klase protivprovalne zaštite

klasa

OD WK do RC

Dosadašnja skraćenica WK potiče od DIN - Norm i znači, lako prepoznatljiva klasa otpornosti. U okviru internacionalizacije pojam je prebačen u engleski. RC ne znači ništa drugo nego Resistance Class.

Ukaz na RC1 N i RC2 N

Klase otpornosti RC1 N i RC2 N opisuju staklene površine bez bezbednosti zahteva u zastakljivanju. Ugradni delovi klase RC1 N se ne podvrgavaju ručnom pokušaju provale. Ugradni delovi ove klase su predvidjeni za situacije koje nisu lako dostupne za počinioca, tj. mesto ugradjivanja leži najmanje 3m iznad i najmanje 1m po strani udaljeno od neke fiksne lokacije mogućeg počinioca.
Primeri: prozor iznad vrata, prozori na gornjim spratovima, prozori pored balkona.
alat1
Osnovni alat (Vidi sliku br. 1)
Za sve klase otpornosti sa izuzetkom RC1 N, jer se one u stvari proveravaju statički (po SN EN 1628) i dinamički (po SN EN 1629). Manuelni pokušaj provale sa alatom po SN EN 1630 nije predvidjen kod ove klase otpornosti.

alat2  alat3


alat4

Klasifikacija stakla i elemenata od stakla

Izvod iz SN EN 356

Stakla koja zadržavaju provalu sastoje se uvek od kombinacije stakla i prozračnih folija i time su VSG stakla. Normalna prozračna stakla ili ESG stakla nisu pogodna za zaštitu od provale.

Zastakljivanje koje zadržava bačeni predmet

Zastakljivanja klasa P1A do P5A opisuju zastakljivanje koje "zadržava napad od bačenog predmeta". Stakla se proveravaju na sledeći način: U postupku proveravanja pada metalna kugla teška 4.11kg (prečnik 100mm) na uzorak stakla (1100mm x 900mm) tri puta (odnosno devet puta kod P5A) sa date visine.
rc1

Zastakljivanje koje zadržava provalu

Zastakljivanje klasa od P6B do P8B opisuju zastakljivanje koje "zadržava napad od provale". U postupku proveravanja pokušava da se sekirom izmedju 30 do preko 70 puta postigne kvadratni proboj sa dužinom ivica do 400mm.
rc2

Ugradnja termopaketa sa zaštitom od provale

Gore opisane klasifikacije stakala odnose se na sastav termopaketa a ne ugradnju termopaketa!
Pored sadržaja termopaketa, dakle, zavisi i kako je postavljen termopaket u neki ram, u krila, vrata itd. Tako da se mora voditi računa o klasi otpornosti elemenata koji fiksiraju staklo.

Primeri za ugradnju stakla:

 • Dodatno učvršćivanje staklenog elementa čeličnim uglovima
 • Dodatno učvršćivanje staklenog elementa dodatnim podloškama
 • Termopaket delimično stavljen u kit.

rc3

Kako se koristi šrafovska roba?

Najveći asortiman uvozne robe odnosi se na šrafovsku robu. sfslogo
Razlog je jer svaki šraf prilagođen konkretnim zahtevima.
Kompletan asortiman je od najvećeg proizvođača šrafovske robe na svetu SFS (www.sfsintec.biz).

Šafove koji se koriste u DUAL-PVC se mogu podeliti na:
sfs1

 • Sigurnosne šrafove
 • Šrafove za fiksiranje krila
 • Šrafove za fiksiranje šarki
 • Šrafove za fiksiranje stezno spojenih profila
 • Šrafove za spajanje ramova
 • Šrafove za unutrašnje sklopove
 • Šrafove za postavljanje brava

SP sigurnosni vijak

sfs2

Optički i tehnički visokokvalitetno cinkovanje površina, crno hromiranje
Debljina sloja varijabilna Fe/Ni d 12-18 µm Cr black

sfs3

SPT Fiksiranje šarki

sfs4

sfs5

Katalog:

Brošura šrafovske robe SFS za PVC
SFS Vodič

Zašto je bitno provetravanje?

Pravilno i redovno provetravanje prostorija je veoma bitno. Provetravanjem se iz prostorija odstranjuju štetni gasovi, višak vlage, i neprijatni mirisi, koji su štetni za zdravlje stanara i samog objekta. Naime, u prostoriji u kojoj borave ljudi, disanjem se troši kiseonik i oslobađa ugljen-dioksid. Takođe se povećava vlažnost vazduha, što zbog disanja, što zbog kuvanja, kupanja i tako dalje. Provetravanjem se može uticati i na kontrolu temperature u prostorijama, što posebno dolazi do izražaja u letnjem periodu. 

Preporučene količine vazduha koji treba da se izmeni mogu biti date u broju kompletnih izmena vazduha u prostoriji po jedinici vremena (izmena/vreme) ili u količini vazduha po jedinici vremena (l/s ili m3/h) i najviše zavise od namene prostorije. Iz razloga što zapremina prostorije može da varira u zavisnosti od visine, češće se upotrebljavaju l/s. U prostorijama u kojima se boravi, kao što su dnevni boravak, spavaća soba i trpezarija svaka tri sata bi trebalo izmeniti vazduh ( oko 0.35 izmena/h) ili da se po osobi izmeni minimalno 7 l/s (oko 25 m3/h).
Posebnu pažnju treba posvetiti provetravanju u vreme grejne sezone.

Količina vlage, tj. vodene pare koju vazduh može da apsorbuje zavisi od njegove temperature. Što je temperatura veća vazduh može da primi više vodene pare. U slučaju da prostorije nisu dovoljno provetrene, može da dođe do zasićenja vazduha vodenom parom zbog čega će se deo vodene pare kondenzovati na telima ili delovima prostorije čija je temperatura niža od temperature vazduha. To se najčešće dešava na prozorima ili spoljnim zidovima. Do kondenzacije može da dođe i zato što prostorija nije dovoljno zagrejana.

Download Ventilacija prema novim smernicama DIN 1946-6

Radno vreme


Smederevo Mapa
E-mail
Mapa
Kontakt

Radno vreme Centrale je svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Naši saloni


Naši saloni su Vam na raspolaganju svakog dana osim nedelje od 8 do 16 časova.