• Početna
 • Zašto
 • Energetska efikasnost i ušteda

Energetska efikasnost i ušteda u domaćinstvu

Energetska sertifikacija objekata

Radi poboljšanja energetske efikasnosti objekata, uzimajući u obzir spoljašnje klimatske i lokalne uslove, kao i unutrašnje klimatske zahteve i ekonomičnost evropski parlament i savet 19.maja 2010.godine donosi direktivu o energetskoj efikasnosti zgrada (DIRECTIVE 2010/31/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 May 2010 on the energy performance of buildings–EPBDII). Ova direktiva je podržana nizom standarda (ENs). U neposrednoj vezi sa Direktivom je i Uredba o građevinskim proizvodima CPR-305/2011 Evropskog parlamenta i saveta od 09.03.2011.godine.

U okviru nacionalnog zakonodavstva prilagođevenje navedenim evropskim direktivama i uredbama se vrši stepenasto, a na vrhu piramide je energetska sertifikacija zgrada.


Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada (‘’Sl.Glasnik RS’’, br.61/2011)

Pravilnikom se bliže propisuju energetska svojstva i način izračunjavanja toplotnih svojstava objekata, kao i energetski zahtevi za nove i postojeće objekte.
Njime su propisani uslovi, mere i kriterijumi za postizanje energetske efikasnosti zgrada kao i definisanje elemenata koji se moraju predvideti prilikom projektovanja i izvođenja radova na objektu.
Utvrđivanje ispunjenosti uslova energetke efikasnosti zgrade vrši se izradom Elaborata energetske efikasnosti, koji je sastavni deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole.


Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada (‘’Sl.Glasnik RS’’, br.61/2011 i 3/2012)

Ovim pravilnikom se propisuju uslovi, sadržina i način izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada – Energetski pasoš.
Energetski pasoš je dokument koji sadrži obračunate vrednosti potrošnje energije u okviru određene kategorije zgrada, energetski razred i preporuke za poboljšanje energetskih svojstava iste. Pasoš moraju imati sve nove zgrade, kao i postojeće zgrade koje se rekonstruišu, adaptiraju, saniraju ili energetski saniraju, osim zgrada koje su pravilnikom izuzete od obaveze energetske sertifikacije. Postoji osam energetskih razreda od A+ do G. Energetski pasoš se prilaže uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole.

Tehnički zahtevi

Tehnički zahtevi za postizanje energetske efikasnosti objekata koji su u vezi sa spoljašnjom stolarijom, kao delu termičkog omotača, sistemima zasenčenja i provetravanja su:

Način korišćenja prirodnog osvetljenja i osunčanja

 • maksimizirati upotrebu prirodnog osvetljenja uz omogućavanje pasivnih dobitaka toplotne energije zimi odnosno zaštite od pregrevanja leti adekvatnim zasenčenjem (forma objekta ili sistemi zasenčenja)
 • toplotna energija koja kroz zastakljene površine ulazi u prostoriju treba da se ograniči u letnjem periodu

Optimizacija sistema prirodne ventilacije

 • otvore na zgradi, kao što su prozori i vrata, projektovati tako da gubici toplote u zimskom periodu i toplotno opterećenje u letnjem periodu budu što manji
 • kad god je to moguće, otvore koncipirati tako da se maksimizira pasivno (prirodno) noćno hlađenje u letnjem periodu

Uslovi komfora

Jedan od glavnih zadataka projektanta je da stvori okruženje unutar i van zgrade koje je podesno za sve aktivnosti korisnika koje se tu dešavaju, te u sklopu tehničke dokumentacije treba jasno navesti sve primenjene mere i tehnička rešenja za postizanje projektovanih parametara komfora.

Vazdušni komfor
Predstavlja kvalitet vazduha u zgradama, bez rizika po zdravlje korisnika, koji se obezbeđuje adekvatnim arhitektonskim merama i sistemima za kontrolu

Toplotni komfor
predstavlja psihološko stanje koje odgovara ugodnom osećaju toplotnih uslova u prostoru, odnosno, kojima je postignuta toplotna ravnoteža organizma

Svetlosni komfor
predstavlja uslove koji omogućavaju dobro viđenje, tačno i brzo opažanje uz minimalno naprezanje očiju

Zvučni komfor
predstavlja uslove u kojima je nivo buke u prostoriji takav da ne izaziva osećaj neprijatnosti


Izbor adekvatne fasadne stolarije, i njeno pravilno dimenzionisanje i ugradnja, velikom delom doprinose poboljšanju gore navedenih uslova komfora.

Gubici toplote

Toplotni bilans objekata u zimskim uslovima

Prilikom postavljanja toplotnog bilansa zgrade granicu sistema čini termički omotač, koji grejani prostor deli od spoljašnje okoline (vazduha i tla) i negrejanih prostorija u objektu (tavanski i/ili podrumski prostor).
Prilikom zimskog režima korišćenja objekta potrebno je imati u vidu da prozori i zastakljene površine, kao termički najosetljiviji deo omotača, najviše utiču na ukupne gubitke toplote (ventilacione i transmisione) nekog objekta – oko 50% .
Na sledećoj slici su prikazani ukupni gubici toplote kroz termički omotač objekta sa okvirnim procentualnim udelom gubitaka kroz pojedine građevinske elemente. Uzimaju se u obzir korisni dobici toplote od sunca i unutrašnjih izvora.

Energetska efikasnost

Zamena prozora i uštede energije u funkciji izvora snabdevanja toplotom

Na primeru istog objekta , na kome se prati potrošnja toplote iz godine u godinu, urađena je simulacija mera zamene prozora i to:

 • M1. Drveni dvostruki prozori obično staklo (postojeće stanje) Uw=2,9 W/m2K
 • M2. PVC trokomorni dvostruko zastakljeni, ispuna vazduh Uw=1,8 W/m2K
 • M3. PVC petokomorni, dvostruko Low E staklo, argon Uw=1,1 W/m2K
 • M4 PVC petokomorni, trostruko Low E staklo, argon Wn=0,9 W/m2K

Potrošnja toplote za grejanje na godišnjem nivou po kvadratu stana:

 • M1. 137kWh/m2
 • M2. 92 kWh/m2 ušteda u toploti za grejanje od 45 kWh/m2 ili 32,8%
 • M3. 55 kWh/m2 ušteda u toploti za grejanje od 82 kWh/m2 ili 59,8%
 • M4  45 kWh/m2 ušteda u toploti za grejanje od 92 kWh/m2 ili 69,5%


Na sledećim grafikonima prikazani su godišnji troškovi za grejanje zgrade, kao i uštede u novcu u funkciji vrste izvora toplote (a.eksplatacioni troškovi, b.uštede u novcu):

Energetska efikasnost

Bojan Bečanović d.i.a.
odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada

Radno vreme


Smederevo Mapa
E-mail
Mapa
Kontakt

Radno vreme Centrale je svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Naši saloni


Naši saloni su Vam na raspolaganju svakog dana osim nedelje od 8 do 16 časova.