Roto Designo R4 krovni prozor – Savršen za kombinovanje

Designo R4 je Swing krovni prozor s višestrukim mogućnostima primene. Posebno je pogodan za situacije kada u prvom planu postoje funkcije osvetljenja i provetravanja, npr. u visokim prostorima kao što su predsoblja. Optimalan je i za kombinovanje sa prozorom Designo R7 u kojima se više prozora ugrađuje jedan iznad drugog, odnosno jedan do drugog, i tako stvaraju poseban ambijent za stanovanje. Roto Designo R4 Swing krovni prozor sa središnjim vešanjem pri tome je pre svega pogodan kao prozor za provetravanje u gornjim redovima, odnosno kao čvrsto zastakljenje u donjim redovima.

Roto Designo – Bolji izolacioni parametri

WD paket toplotne izolacije kao opcija. Krovni prozor Designo je serijski opremljen WD paketom toplotne izolacije, što izolacione parametre (tehnička svojstva) celog prozora poboljšava za do 15%. Ovim rešenjem izbegava se stvaranje kondenzacije i toplotnih mostova na mestima koja su tome najviše izložena. Siguran spoj uz dobro zaptivanje osim toga garantuje EPDM zaptivka na spoljnoj strani okvira i izolaciona folija za spoj sa parnom branom. Krovni prozori sa WD paketom toplotne izolacije u okviru nemaju rešetku za provetravanje – funkcija mikroventilacije se reguliše postavljanjem ručke krila u za to predviđeni položaj.