ProCredit Bank
 
 
 
  • Krediti indeksirani u EUR
  • Kamatna stopa: 6.8 % (3.5 % fiksno + 3M Belibor) godišnje (za klijente banke 5.8 % (2.5 % fiksno +3M Belibor))
  • Rok otplate: 12 - 84 mesečne rate
  • Bez učešća
  • Bez naknade banke za obradu kredita
  • Ne postoji obaveza prebacivanja zarade
Primeri kredita za klijente banke:
 
Iznos kredita: Rok otplate: Kamatna stopa Iznos anuiteta
200.000,00 RSD 24 meseca 5.8 % 8846,11 RSD
400.000,00 RSD 36 meseci 5.8 % 12132,56 RSD
615.000,00 RSD 48 meseci 5.8 % 14386,97 RSD
 
Primeri kredita bez prenosa primanja u ProCredit banku:
 
Iznos kredita: Rok otplate: Kamatna stopa: Iznos anuiteta
300.000,00 RSD 36 meseci 6.8 % 9235,72 RSD
492.000,00 RSD 36 meseci 6.8 % 11735,95 RSD
615.000,00 RSD 48 meseci 6.8 % 14669,94 RSD
* primer je informativnog karaktera, tačnu ratu kupac dobija u banci prilikom podnošenja zahteva za kredit

Vrednost 3m Belibor-a korišćena prilikom obračuna primera kredita iznosi 3,30 % (utvrđena dana 01.03.2016. godine).
Tromesečni BELIBOR se utvrđuje kvartalno i to 01.12, 01.03, 01.06, 01.09. u mesecu koji prethodi mesecu u kojem počinje da važi izmena, odnosno prvog narednog radnog dana ukoliko isti pada u neradni dan i važe od prvog dana u mesecu januaru, aprilu, julu, odnosno oktobru. Izuzetak od opisanog pravila su krediti isplaćeni nakon 01.12, 01.03, 01.06, 01.09. u mesecu u kome se utvrđuje tromesečni BELIBOR, kod kojih će se primeniti novoutvrđena vrednost tromesečnog BELIBOR-a i važiće do sledećeg tromesečnog utvrđivanja na opisan način.

Radno vreme


Smederevo Mapa
E-mail
Mapa
Kontakt

Radno vreme Centrale je svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Naši saloni


Naši saloni su Vam na raspolaganju svakog dana osim nedelje od 8 do 16 časova.